Publikacje Wyzwolonych

Publikacje na temat wyznań i sekt

Roszada

Artykuły i publikacje autorstwa Włodzimierza Bednarskiego

Termin religia w nazewnictwie i doktrynie Towarzystwa Strażnica

Na początku, aby nie było żadnych wątpliwości, należy wyjaśnić, że słowo greckie (threskeia), które bywa tłumaczone na „religia” (religijność) występuje w Nowym Testamencie w Dz 26:5, Kol 2:18 i Jk 1:26-27. Po łacinie oddawano je jako religio. Widnieje ono też w Starym Testamencie, ale w księdze, której Towarzystwo Strażnica nie uznaje (patrz Mdr 11:15, 14:18 […]

Syjonizm według nauczania Towarzystwa Strażnica

W artykule tym chcemy pokazać, jakie dwie skrajne opinie wygłaszało Towarzystwo Strażnica o syjonizmie. Wpierw nauczało ono, że ten ruch żydowski pochodził od Boga, realizując proroctwa Biblii, a później (od 1932 r.) organizacja ta zaczęła nauczać, że syjonizm pochodzi od diabła. Dlatego, prócz szerokiego omówienia syjonizmu w wykładni Towarzystwa Strażnica, zamieścimy w artykule tym dwa […]

Jak Towarzystwo Strażnica zbierało i jak obecnie egzekwuje pieniądze od swych głosicieli?

Towarzystwo Strażnica ma pretensje, że na spotkaniach wielu wyznań chrześcijańskich przeprowadza się „zbiórki pieniędzy”, czy tak zwaną „tacę”. Preferuje ono tak zwane „skrzynki” na „dobrowolne datki”. Świadkowie Jehowy nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że owe skrzynki to dość nowy zwyczaj u nich, sięgający zaledwie połowy lat 40. XX wieku. Mało tego, takie „skrzynki”, […]

Kogo wyobraża Nabot? Nowa nauka Świadków Jehowy

Towarzystwo Strażnica przez całe lata stosowało specyficzną symbolikę w interpretowaniu Biblii. Wiele postaci biblijnych, według tej organizacji, miało zapowiadać na przykład zaistnienie C. T. Russella, prezesa tej korporacji (np. anioł laodycejski), czy obecnych Świadków Jehowy (np. szarańcza). Oto przykłady dawniejszych i dzisiejszych takich „wyobrażeń”,„symboli” i „zobrazowań”: „Ezechiel widzący męża, obleczonego w szaty lniane, wyobraża Pastora […]

Królestwo Boże panuje! – nowa książka o historii Towarzystwa Strażnica

W roku 2014, a więc w stulecie zaistnienia Królestwa Bożego w niebie w roku 1914 (według wierzeń Świadków Jehowy), Towarzystwo Strażnica wydało nową książkę zawierającą opis dziejów tej organizacji i jej głosicieli. Nosi ona tytuł Królestwo Boże panuje! i posiada 240 stron. Jest to uaktualniona, ale i skrócona historia Towarzystwa Strażnica, bowiem poprzednia tego typu […]

Ile klas zbawionych było i jest w Towarzystwie Strażnica?

Dzisiaj każdy ze Świadków Jehowy wie, że jego organizacja naucza o dwóch klasach ludzi zbawionych:             pomazańcy, należący do 144 000;             „drugie owce” czyli „wielka rzesza”. Oto słowa Towarzystwa Strażnica z tym związane: „Te dwie nadzieje wybawienia, niebiańską i ziemską, przedstawiono w wizji apostołowi Janowi” (Strażnica Nr 16, 2006 s. 6). „A zatem dzięki powstrzymywaniu czterech wichrów może […]

Czy C. T. Russell zaliczyłby dzisiejszą organizację Świadków Jehowy do sekt?

Towarzystwo Strażnica dziś protestuje, gdy ktoś zalicza tę organizację do sekt. Jego skorowidz tematyczny w haśle Sekty zawiera w tej sprawie kilkanaście odsyłaczy do publikacji Świadków Jehowy, w których polemizuje się z tymi, którzy nazywają to wyznanie sektą: „Świadkowie Jehowy nie są sektą: (…) niesłusznie przedstawiani jako niebezpieczna sekta: (…)” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica […]

Istnienie „statusu duchownych” w Towarzystwie Strażnica oraz czy u Świadków Jehowy występowało kiedyś ‘kapłaństwo’ kobiet? (cz. 2)

W pierwszej części tego artykułu przedstawiliśmy następujące rozdziały:   „Status duchownych” (czyli kapłanów) niektórych Świadków Jehowy         Kobiety w Ciele Kierowniczym Towarzystwa Strażnica         Inne kobiety i ich rola w „organizowaniu zborów” w dawnych latach   W tej części tego tekstu kończymy omawianie naszego zagadnienia w kolejnych rozdziałach:           „Status duchownych” czyli ‘kapłaństwo’ kobiet […]

Istnienie „statusu duchownych” w Towarzystwie Strażnica oraz czy u Świadków Jehowy występowało kiedyś ‘kapłaństwo’ kobiet? (cz. 1)

Na początku wymieniamy rozdziały, z których składa się nasz artykuł: „Status duchownych” (czyli kapłanów) niektórych Świadków Jehowy         Kobiety w Ciele Kierowniczym Towarzystwa Strażnica         Inne kobiety i ich rola w „organizowaniu zborów” w dawnych latach         „Status duchownych” czyli ‘kapłaństwo’ kobiet „zamianowanych” przez Towarzystwo Strażnica na „sług” w zborach         Odrzucenie „zamianowania” kobiet usługujących […]

Kiedy „drugie owce” Świadków Jehowy stały się chrześcijanami?

Na wstępie zaznaczamy, z jakich rozdziałów składa się nasz artykuł: Chrześcijanami tylko członkowie klasy niebiańskiej „Drugie owce” też są chrześcijanami Rozróżnienie między klasą niebiańską i ziemską? Jezus „pionierem” i „pierwszym chrześcijaninem”? Wszyscy Świadkowie Jehowy, zarówno z klasy niebiańskiej (144 tysiące), jak i z klasy ziemskiej („drugie owce”), uważają się za chrześcijan. Nie każdy jednak głosiciel […]

Strona 1 z 212
Publikacje Wyzwolonych © 2015 Frontier Theme