Publikacje Wyzwolonych

Publikacje na temat wyznań i sekt

opracowania historyczne

TW ‚Kłos’ a sprawa Olka

  Kłos” i „kłoso–podobni” Na początku tych moich przemyśleń, postawiłem pytanie –kim, lub kto był „kłosem”? Na podstawie składanych przez niego donosów i znającym tamto środowisko okręgu I a, nie potrzebuje być wyjątkowo zdolnym detektywem, aby bezbłędnie wskazać nań palcem i wymienić jego imię i nazwisko. Niestety nie wskazano jak zrobiono to z „Olkiem”. Zidentyfikowany […]

Potyczki Lebiody z historią

Teksty tutaj prezentowane powstały na kanwie własnych doświadczeń, zgromadzonej przez lata wiedzy oraz materiałów „wydobytych” z zasobów IPN. Są to unikatowe zapisy na temat historii Świadków Jehowy w Polsce. Ich autorem jest były Świadek Jehowy, którego mogliście poznać w autobiograficznym wątku Lebiody. Dzięki Jego uprzejmości możemy poznać nieznane i często skrzętnie ukrywane kawałki historii związku […]

Olek…

Brooklyński Rocznik Świadków Jehowy z 1994 r. strony 236-7 zamieścił bardzo enigmatyczną wzmiankę o tym co działo się w Polskiej Organizacji rządzonej przez Samego Jehowę. „W roku 1961 chyba im się już wydawało, że są bliskie sukcesu. Obietnicą większej swobody zdołały nakłonić 15 słabych duchowo braci do podpisania wniosku o zarejestrowanie wyznania, które miało działać niezależnie […]

Olek… polemiki

Główny zarzut, jaki jest skierowany przeciw niemu to, Zdrajca. Zarzut bardzo poważny, który powinien być uzasadniony. Postaram się zebrać te uzasadnienia. Oto wpis dokonany na Forum przez „gedeon’a”:   1/ Napisano 02 marzec 2012 Jeśli chodzi o Olka Rutkowskiego, to sprawę opisał Julian Grzesik. Nie wiem Lebioda, czy te fakty są Tobie znane. Mam też […]

IPN – powiat Pruszków

Poniżej zamieszczamy link do materiałów dotyczących działań podejmowanych przez Milicję Obywatelską przeciwko Świadkom Jehowy w latach 1944 – 1975 na terenach dawnego powiatu Pruszkowskiego. Ciekawym jest to, że zostały one włączone do teczki spraw związanych z inwigilacją kleru, czyli przedstawicieli kościoła katolickiego. O czym czytamy w jednym z pism: Pruszków dnia 9.XI.59r. Ściśle Tajne Nacz.Wydz.Ewid.Operac. Kow.Woj. MO w […]

Świadkowie Jehowy – bezimienni bohaterzy PRL (z zasobów IPN)

Nasze Stowarzyszenie uzyskując kwerendę na prowadzenie badania naukowego nt. Historia ruchu wyznania Świadków Jehowy na terenach Polski w latach 1945 – 1989, ma dostęp do materiałów archiwalnych IPN, które zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będziemy tu prezentować. Jakie były losy tych bohaterów? Czy Towarzystwo Strażnica pamięta o […]

Ruchy Badackie w Polsce – początki cz. 1

Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994, znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności „Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego”, której wydawcy rocznika poświęcili zaledwie 83 strony, czyli zaledwie 1/3 objętości książki. Jeśli ktoś po raz pierwszy czyta to opracowanie, odnosi wrażenie, że podano tu rzetelne i chronologicznie ułożone informacje. Jednak po […]

Publikacje Wyzwolonych © 2015 Frontier Theme