Publikacje Wyzwolonych

Publikacje na temat wyznań i sekt

Potyczki Lebiody z historią

Teksty tutaj prezentowane powstały na kanwie własnych doświadczeń, zgromadzonej przez lata wiedzy oraz materiałów „wydobytych” z zasobów IPN.

Są to unikatowe zapisy na temat historii Świadków Jehowy w Polsce. Ich autorem jest były Świadek Jehowy, którego mogliście poznać w autobiograficznym wątku Lebiody.

Dzięki Jego uprzejmości możemy poznać nieznane i często skrzętnie ukrywane kawałki historii związku wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce, dawniej ukrywającego się pod dość długą nazwą „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce”.

Dodaj komentarz

Publikacje Wyzwolonych © 2015 Frontier Theme